Quên mật khẩu

Bạn đã quên mật khẩu và muốn khôi phục mật khẩu hãy làm theo các bước :

1.Nhập Email bên dưới và nhấn vào nút tạo mật khẩu

2.Bạn sẽ nhận được 1 email xác nhận nhấp vào link xác nhận muốn thay đổi mật khẩu

3.Sau đó bạn sẽ nhận được 1 Email khác kèm mật khẩu mới